ثبت نام در ««نشست صمیمانه ایرانیان خارج کشور علاقه مند به مشارکت در عرصه های سازندگی و توسعه استان، در سفرهای دوره ای دولت»»

** تذکر مهم: لطفا تمامی فیلدها را به فارسی و تاریخ را به شمسی وارد نمایید.

 

حوزه فعالیت
Text to Identify