آخرین جزئیات بیمه ایرانیان خارج از کشور/ آغاز بیمه دو میلیون ایرانی

آخرین جزئیات بیمه ایرانیان خارج از کشور/ آغاز بیمه دو میلیون ایرانی


معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ضمن اعلام آخرین جزئیات بیمه ایرانیان خارج از کشور ، گفت: با صدور بخشنامه، تمامی ایرانیان خارج از کشور می توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

محمد حسن زدا در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور بخشنامه بیمه ایرانیان خارج از کشور به شعب تامین اجتماعی خبر داد و گفت: هر ایرانی که در خارج از کشور زندگی می کند از این پس می تواند با انتخاب وکیلی در ایران تحت پوشش بیمه تامین قرار گیرد.

تمامی اتباع ایرانی اعم از شاغل در فعالیت های مختلف و یا غیر شاغل خارج از کشور که فاقد نظام بیمه ای هستند باداشتن حداقل ۱۸ سال و حداکثر ۵۰ سال برای زنان و مردان می توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند که البته چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد ، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود .

وی با اشاره به اینکه دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خواهد بود ، گفت: مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که در تاریخ ارائه تقاضا کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، به انتخاب آنها بین ۱.۵ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تاحداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود و همچنین مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین سال قبل از ثبت تقاضا است.

بیمه دو میلیون ایرانی در خارج از کشور

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه حدود ۲ میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می کنند،افزود: آمادگی بیمه تمامی متقاضیان ایرانی در سراسر جهان را داریم.

وی گفت: متقاضیان ایرانی خارج از کشور می توانند یک وکیل در ایران برای خود انتخاب و معرفی نمایند و وکیل فرم مورد نظر و قرار داد را در شعب تامین اجتماعی تکمیل و نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کند.

زدا به شرایط برقراری مستمری بازنشستگی اشاره کرد و اظهار داشت: بازنشستگی ایرانیان خارج از کشور همانند سایر بیمه شدگان در داخل کشور است بطوریکه یکی از روشها دارا بودن سابقه بیمه ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان ، داشتن ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با ۵۰ سال سن برای مردان و ۴۵ سال سن برای زنان و همچنین داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرایط سنی در نظر گرفته شده که متقاضیان با دارا بودن هر یک از این شرایط بازنشسته می شوند.

انتخاب وکیل شرط اصلی بیمه

وی در مورد از کارافتادگی نیز تاکید کرد: تایید کمیسیونهای پزشکی برای برقراری مستمری ازکارافتادگی نیاز است و همچنین بیمه شده باید حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه ظرف ۱۰ سال قبل از شروع بیماری و همچنین ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه ظرف یک سال قبل از شروع بیماری منجر به از کارافتادگی را داشته باشد.

زدا گفت: در مورد بیمه ایرانیان خارج از کشور مذاکراتی با مسئولان ترکیه انجام داده ایم و از تجربیات این کشور برای بیمه ایرانیان در سایر کشورها استفاده خواهیم کرد.

 
تاریخ درج خبر: دوشنبه ٨ دی ١٣٩٣ / شماره خبر: ٣٨٢٩

خروج