ارتباط مستقیم معاون امور مشمولین و معافیت های سازمان وظیفه عمومی با ایرانیان مقیم خارج از کشور در مرکز 2777

ارتباط مستقیم معاون امور مشمولین و معافیت های سازمان وظیفه عمومی با ایرانیان مقیم خارج از کشور در مرکز 2777سرهنگ حمید زاده ، معاون امور مشمولین و معافیت های سازمان وظیفه عمومی روز دوشنبه مورخ 1393/11/13 از ساعت 11 الی 12/30 با حضور در مرکز شبانه روزی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور، پاسخگوی هموطنان مقیم خارج از کشور در حوزه وظیفه عمومی خواهد بود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، این برنامه بنا به درخواست ایرانیان مقیم خارج و در راستای برقراری ارتباط مستقیم مسئولین دستگاه های اجرایی با ایرانیان مقیم خارج از کشور برنامه ریزی گردیده است.
هموطنان مقیم خارج از کشور یا بستگان آنها می توانند با برقراری ارتباط با سامانه 2777 از طریق شماره تماس 2777 (0098-21-2777 )در ساعت مقرر نسبت به طرح مسائل در حوزه وظیفه عمومی و اخذ پاسخ اقدام نمایند.

 
تاریخ درج خبر: سه شنبه ٧ بهمن ١٣٩٣ / شماره خبر: ٣٩٨٠ /

خروج