آمادگی برای ثبت اختراعات ایرانیان خارج از کشور

آمادگی برای ثبت اختراعات ایرانیان خارج از کشورنصرت الله ضرغام در حاشیه نشست با اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در گفت وگو با ایرنا به تشکیل کارگروه ثبت اختراعات به عنوان یکی از کارگروه های 15 گانه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران اشاره کرد.

وی اظهار داشت: این صندوق تاکنون 139 اختراع در کشور آمریکا ثبت کرده که هشت مورد از آنها به فروش رسیده است.

وی جلب توجه و همکاری دانشمندان ایرانی خارج از کشور را از سیاست های این صندوق دانست و افزود: به منظور استفاده از کل ظرفیت های داخل و خارج کشور در حال انعقاد قرارداد با مراکز علمی و فناوری هستیم.

دکتر ضرغام خاطرنشان کرد: این صندوق همچنین درصدد ایجاد مرکز توسعه نوآوری برای تبدیل ایده های خلاقانه و یافته های پژوهشی به محصول است و در این زمینه با هیچ گونه مشکل و محدودیت مالی هم مواجه نیست.

به گفته وی این مراکز نوآوری در مراکز علمی ایجاد شده و یافته های پژوهشی را تا 12 سال مورد حمایت مالی قرار می دهد.

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از سال 1382 با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرد. هدف اصلی از تشکیل این صندوق ایفای وظایف بنیاد ملی علم ایران است.

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در مدت فعالیت بیش از یک دهه خود اقدام های موثری را در حمایت از پژوهشگران و فناوران انجام داده است؛ در حال حاضر این صندوق با بیش از 26 هزار عضو هیات علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی مرتبط است.

عمده فعالیت های این صندوق در حوزه های حمایت از طرح های پژوهشی، ثبت اختراعات، کرسی پژوهشی و حمایت از ایجاد و توسعه مراکز نوآوری است.

 

 
تاریخ درج خبر: يکشنبه ٢٧ ارديبهشت ١٣٩٤ / شماره خبر: ٤٤٠٣ /
خروج