ایرانیان خارج از کشور 120 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کردند

ایرانیان خارج از کشور 120 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کردندمحسن جلال پور در نشست شورای ایرانیان خارج از کشور در دفتر استاندار کرمان افزود: از 100 شرکت بزرگ در دنیا 60 شرکت ایرانی را جزو 10 مشتری اول خود قرار داده اند.

وی بیان کرد: استان کرمان هم ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف و آمادگی جذب سرمایه گذاران دارد.

وی گفت: برای ستاد سرمایه گذاری کرمان مرکزیتی را پیشنهاد می کنیم و ارتباط با ایرانیان خارج از کشور از طریق این ستاد انجام شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان افزود: هیات عمانی شامل 60 نفر پنجم و ششم اردیبهشت به تهران می آیند و جمع بندی که ما در اتاق بازرگانی ایران داشتیم 92 درصد ظرفیت عمان دست این 60 نفر است.

وی گفت: ستاد سرمایه گذاری کرمان می تواند از ظرفیت هیات عمانی و هیات سوییسی که بیستم اردیبهشت به ایران می آید استفاده کند.

جلال پور افزود: با توجه به این که در نشست توسعه و سرمایه گذاری در سفر رییس جمهوری به کرمان تمامی سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور نمی توانند حضور یابند می توانیم به صورت ویدئو کنفرانس این ارتباط را برقرار کنیم ولی نیاز به ابزار آن داریم.

وی با اشاره به این که، سیستم ویدئو کنفرانس می تواند در 30 نقطه همزمان ارتباط برقرار کند گفت: بیشترین سرمایه گذاران خارج از کشور در آمریکا و آلمان هستند.

استاندار کرمان هم در این نشست گفت: سیستم ویدئو کنفرانس دایمی باشد که بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

علیرضا رزم حسینی افزود: کرمانیانی که داخل کشور هستند در نشست با رییس جمهوری حضور داشته باشند و کسانی که نمی توانند حضور پیدا کنند از طریق ویدئو کنفرانس ارتباط داشته باشند.

وی اظهار کرد: برنامه ریزی نشست توسعه و سرمایه گذاری استان بر عهده رییس اتاق بازرگانی کرمان باشد و فهرستی از فعالان اقتصادی کرمانی خارج از کشور را جمع بندی کنید.

تهیه لوح فشرده از کل ظرفیت های استان به دو زبان فارسی و انگلیسی و طراحی یک سایت جامع برای ایرانیان خارج از کشور از مصوبات این نشست بود.

 
تاریخ درج خبر: شنبه ٢٩ فروردين ١٣٩٤ / شماره خبر: ٤٢٨٧ /

خروج