ایران در پسا تحریم توسعه فرهنگي و اقتصادي را مد نظر قرار داده است

ایران در پسا تحریم توسعه فرهنگي و اقتصادي را مد نظر قرار داده استبه گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، «سید محمد میرمحمدی» روز چهارشنبه 8مهرماه در مصاحبه با تلویزیون محلی یاسپرین مجارستان و در پاسخ به این پرسش که «ایران بعد از لغو تحریم‌ها به چه سمتی پیش می‌رود؟» گفت: ايران در پسا تحريم بحث توسعه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و گردشگري را پیگیری خواهد کرد و درواقع تلاش خواهد کرد با كشورهاي جهان به‌ویژه كشورهاي همسايه و اسلامي تعاملات خوبی را برقرار کند.
وی در پاسخ به سؤال«همكاري اقتصادي بين ايران و مجارستان به‌ویژه يزد و ياسپرين را در چه سطحی ارزیابی می‌کنید؟» افزود: وقتی صحبت از اقتصاد می‌شود، مباحث صنعتی، گردشگری، فرهنگی، کشاورزی، تخقیقاتی و فنی را شامل می‌شود و درصورتی‌که این موارد به شکل مطلوبی پیگیری شود، رشد اقتصادی خوبی را به دنبال خواهد داشت، البته زمانیکه صحبت از همکاری دوجانبه یزد و یاسپرین مطرح است، منظور همکاری در همه این زمینه‌ها است.
استاندار یزد در پایان با اشاره به اینکه مردم شهر ياسپرين خود را دارای ريشه ايراني و يزدي می‌دانند، گفت: به همین دلیل احساس صميميت و همدلي بيشتر وجود دارد و می‌تواند در همکاری‌هاي فيمابين مؤثر واقع باشد.