با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:محمد اکبرنیا مدیرکل هدایت نیروی كارو کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین همایش صدور خدمات فنی ،مهندسی و کسب فرصت های اشتغال در بازارهای کار بین المللی درباره این سامانه توضیح داد:     این سامانه با هدف بهره مندی شاغلان خارج از کشور جهت دریافت گواهینامه شغلی ایجاد شده تا آنها با دریافت گواهینامه شغلی بتوانند از مزایای این گواهینامه که در قانون مشخص شده نظیر معافیت عوارض خروج از کشور و گمرکی و بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند.

تذکر مهم: این سامانه صرفا مختص افراد شاغل خارج از ایران می باشد.

 

آدرس سايت :

http://shgovahi.mcls.gov.ir

 

 
 

خروج