بررسی آمار ایرانیان مقیم آمریكا در جلسه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

بررسی آمار ایرانیان مقیم آمریكا در جلسه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگیبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ابتدای این جلسه دکتر سلطانخواه توضیحاتی پیرامون فرآیند و مراحل بررسی موضوع مهاجرت در کمیسیون ارائه کرد و سپس گزارش موضوع «مهاجرت عام» در جهان که دربردارنده آمارهای رسمی کشورهای اصلی مهاجر پذیر در جهان بود، توسط دکتر سیدی رئیس کارگروه نخبگان کمیسون ارائه شد.

در این گزارش ضمن اشاره به دریافت 317 هزار و 455 مجوز اقامت دائم در آمریکا توسط اتباع ایران از سال 1820 میلادی تا سال 2011، آمار مهاجرت ایرانیان به سوئد، انگلیس، آلمان وکانادا نیز مورد بررسی قرار گرفته و تاکید شد که آمار ایرانیان مهاجر به آمریکا در مقایسه با آمار مهاجرین اتباع سایر کشورها از جمله فیلیپین، کره و ویتنام بسیار کمتر است.

طبق آمار رسمی سازمان ملل متحد، تا پایان سال 2013 میلادی جمهوری اسلامی ایران 857 هزار و 420 مهاجر را پذیرفته که بیشتر این مهاجران از کشورهای افغانستان و عراق هستند.

در ادامه این گزارش با تحلیل وضعیت ایرانیان مهاجر در ایالات متحده آمریکا این نتیجه به دست آمده که ایرانیان مهاجر در این کشور از نظر تاثیر گذاری اجتماعی جزء طبقات تاثیر گذار در جامعه آمریکا هستند و همچنین به این نکته نیز اشاره شده که هرچند میزان کمی مهاجرت عام ایرانیان رقم قابل ملاحظه ای را دارا نیست، اما همین میزان جمعیت مهاجر ایرانی تأثیرگذاری قابل ملاحظه­ای در جامعه آمریکا داشته­اند.

پس از ارائه گزارش مذکور اعضای کمیسیون به بیان نظرات خود پرداختند، که اهم آن به شرح ذیل است:

نیاز به متناسب سازی آمار مهاجرت کشورها براساس جمعیت کشورها و سهم بندی آنها، لزوم ایجاد انگیزه برای ارتباط مهاجران ایرانی با داخل کشور و بررسی برنامه­ های سایر کشورها در جذب نخبگان و جلوگیری از خروج آن ها.

در پایان جلسه مقرر شد تا در جلسات آینده موضوع مهاجرت تحصیلی دانشجویان در جهان مورد بررسی قرار گیرد.

 
تاریخ درج خبر: شنبه ٢٠ دی ١٣٩٣ / شماره خبر: ٣٨٩٢ /

خروج