برگزاری دومین جشنواره فرهنگی-هنری رضوی ویژه ایرانیان خارج از کشور

برگزاری دومین جشنواره فرهنگی-هنری رضوی ویژه ایرانیان خارج از کشوربه گزارش اداره کل روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی، این جشنواره در چهار بخش "شعر رضوی، خاطره نویسی رضوی، نقاشی رضوی و عکاسی رضوی" برگزار می گردد و شرکت کلیه ایرانیان خارج از کشور در همه گروه های سنی آزاد است.
فرم شرکت در جشنواره از طریق پایگاه اینترنتی اداره کل امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور به نشانی   www.iranyad.ir  قابل دریافت بوده که میبایست پس از تکمیل تا اول مرداد ماه سال جاری به همراه آثار مربوطه به پست الکترونیکی دبیرخانه به آدرس iranyad93.gmail.com و یا iranianicro.ir ارسال گردد.
شایان ذکر است دبیرخانه جشنواره در اداره کل امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور مستقر و پاسخگوی سوالات و نظرات خواهد بود.

 
تاریخ درج خبر: شنبه ١٦ خرداد ١٣٩٤ / شماره خبر: ٤٤٥٥ /
خروج