به کارگیری ظرفیت هموطنان خارج از کشور در توسعه گردشگری

به کارگیری ظرفیت هموطنان خارج از کشور در توسعه گردشگریمرتضی رحمانی موحد، معاون گردشگری سازمان با اشاره به همکاری های صورت گرفته در حوزه های اجتماعی بر لزوم توسعه این همکاری ها  در بخش های اطلاع رسانی گردشگری تاکید نمود و اظهار داشت: اقدامات وسیعی در زمینه های گوناگون با بخشهای مختلف حاکمیتی کشور جهت توسعه پایدار گردشگری صورت گرفته است که از آن جمله می توان به تهیه پیش نویس دستورالعمل ارتقاء امنیت گردشگران خارجی اشاره نمود.

وی همچنین با اشاره به صدور مجوز فعالیت برای ایرانیان فعال و مقیم کشورهای هدف گردشگری به عنوان نمایندگان اطلاع رسانی گردشگری و تبیین نحوه فعالیت ایشان، خواستار  اطلاع رسانی و همکاری فعال ایرانیان با این مراکز در راستای توسعه گردشگری کشور شد.

همچنین در این دیدار سید جواد قوام شهیدی، دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور نیز گفت: پیشنهادات گوناگونی از ایرانیان مقیم خارج از کشور برای سرمایه گذاری در کشور ارائه شده است که امکان معرفی و هدایت ایشان به سمت پروژه های تخصصی گردشگری از جمله گردشگری سلامت موجود است.

وی افزود: ایرانیان نسل سوم و چهارم مقیم در خارج از کشور دارای ظرفیت های بالا و علاقه مند به خدمت درکشور هستند لذا با برنامه ریزی منسجم و هدفمند و رعایت جایگاه ایشان می توان از این ظرفیت ها در جهت توسعه گردشگری کشور بهره برد.

لازم به ذکر است در این نشست مقرر شد با هماهنگی فی مابین نسبت به تشکیل جلسات کارشناسی به منظور تهیه و تدوین برنامه های مشترک از جمله برگزاری تور آشنا سازی برای سرمایه گذاران علاقه مند و نخبگان نسل سوم و چهارم ، تورهای ارزان قیمت جهت ایرانیان مقیم خارج از کشور و نیز اطلاع رسانی فعالیت ها و برنامه های حوزه گردشگری اقدام شود.
 

 
تاریخ درج خبر: سه شنبه ٩ دی ١٣٩٣ / شماره خبر: ٣٨٣٤ /

خروج