دعوت دبیر کل شورای عالی از ایرانیان مقیم خارج برای حضور در سفرهای استانی رئیس جمهور

دعوت دبیر کل شورای عالی از ایرانیان مقیم خارج برای حضور در سفرهای استانی رئیس جمهوربه گزارش اداره کل روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی، سید جواد قوام شهیدی در نشست اصفهانیهای مقیم خارج از کشور که با حضور محمد شریعتمداری، معاون اجرایی و جانشین رئیس جمهور در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور برگزار شد، ضمن تشریح برنامه ها، اهداف و فعالیتهای دبیرخانه شورای عالی، اظهار داشت: :دولت یازدهم از سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور در داخل در حوزه های گوناگون حمایت میکند.

 
تاریخ درج خبر: چهارشنبه ١٥ بهمن ١٣٩٣ / شماره خبر: ٤٠٢٤ /

خروج