دور زدن تحریم ها با استفاده از ایرانیان خارج از کشور

دور زدن تحریم ها با استفاده از ایرانیان خارج از کشورجلسه  15 کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این جلسه و در ادامه بررسی موضوع "مهاجرت نخبگان" ابتدا رئیس کمیسیون گزارشی پیرامون فرآیند و مراحل بررسی موضوع مهاجرت در کمیسیون ارائه کرد و سپس دکتر سید علی طباطبایی، معاون هماهنگی و جلب مشارکت های شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به تشریح برنامه ها و فعالیت های شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور پرداخت.

در این گزارش ضمن انتقاد از عدم استفاده کامل از ظرفیت های کشور در عرصه بین الملل، بر لزوم بهره گیری از توانایی ایرانیان خارج از کشور به عنوان پل ارتباطی میان منافع ملی و منافع بین المللی تاکید شد.

    در ادامه گزارش و پس از تشریح ساختار تشکیلاتی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، این موضوع مورد اشاره قرار گرفت که در سفرهای استانی  هیئت دولت و در جلسات توسعه و سرمایه گذاری استان ها که در این سفرها برگزار می شود، تلاش شده تا با دعوت و حضور ایرانیان خارج از کشور که بومی آن استان هستند، مقدمات بهره گیری از ظرفیت  و توانایی های آنان برای رشد و توسعه کشور فراهم شود.

پس از ارائه گزارش، اعضا به بیان نظرات خود پرداختند که اهم آن  به شرح ذیل است: نیاز به بازیابی طرح و برنامه های شورای عالی امور ایرانیان فارغ از برنامه های کوتاه مدت، توجه به زیرساخت های مورد نیاز برای جذب نخبگان در کشور، لزوم تدوین قوانین تسهیل‌‍ گر در حوزه حمایت های از ایرانیان خارج از کشور، نیاز به بهره گیری از توانایی نخبگان و دانشمندان مقیم خارج از کشور در راستای تکمیل فرآیند گردش نخبگان، تقویت احساس نیاز به استفاده از ظرفیت نخبگان در تمامی رده های مدیریتی کشور، خنثی سازی بسیاری از تحریم ها از طریق بهره گیری از ظرفیت نخبگان و ایرانیان خارج از کشور، استفاده حداکثری از ظرفیت های شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و لزوم یکدست کردن آمار مربوط به نخبگان خارج از کشور توسط شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به عنوان متولی امور ایرانیان خارج از کشور با همکاری همه نهادهای از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی.

گفتنی است ارائه ادامه گزارش شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد.
 

 

 
تاریخ درج خبر: دوشنبه ٢٩ دی ١٣٩٣ / شماره خبر: ٣٩٤٢

خروج