دولت تدبیر وامید به مسایل ایرانیان خارج کشور نگاهی ویژه دارد

دولت تدبیر وامید به مسایل ایرانیان خارج کشور نگاهی ویژه داردسید جواد قوام شهیدی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: دولت اعتقاد دارد که ایرانیان خارج از کشور سرمایه ای علمی، اقتصادی به شمار می آیند که با دانش و فناوری همراه هستند.

قوام شهیدی، گفت: رییس جمهوری اعتقاد دارد از وجود ایرانیان خارج از کشور در جهت توسعه متوازن باید استفاده مطلوب شود.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه دولت تدبیر و امید دارای دو رویکرد خدمت محور و فرصت محور است، اظهارداشت: در دولت دکتر روحانی به اندازه سه ونیم دهه از عمر انقلاب بزرگترین اقدامات درجهت حل و فصل مسایل و مشکلات ترددی و هویتی ایرانیان خارج از کشور انجام و تسهیل شده است.

وی خاطر نشان کرد: طی این مدت، تصمیمات و اقدامات انجام شده در زمینه مسایل این هموطنان از جمله خدمت سربازی ،تحصیلات، تایید اسناد، تردد و هویت، بی سابقه بوده است به گونه ای که استفاده کنندگان از این خدمات این امر را تایید می کنند.

قوام شهیدی در عین حال تاکید کرد: تنها کسانی برای تردد مشکل دارند که از نظر قضایی مشکل و منع داشته باشند.

دبیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، گفت: در رویکرد فرصت محور دولت تدبیر و امید باید از توان و ظرفیت ایرانیان خارج از کشور درتمام عرصه های فرهنگی ،تحصیلی ،سرمایه گذاری و تعاملات اقتصادی استفاده شود .

دبیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد: وقتی در یک نگاه فرصت محور خدمات مناسب به ایرانیان خارج از کشور ارایه شود می توان ارتباطی صمیمی ایجاد کرد و زمینه های مشارکت درتوسعه مناطق مختلف کشور را فراهم کرد.

وی افزود : رویکردهای این هموطنان در مرکز پژوهشی وابسته به شورای عالی ایرانیان خارج از کشور مورد بررسی ، داده کاوی و ارزیابی قرار می گیرد.

 

** نگاه ایرانیان خارج کشور در مذاکرات هسته ای حفظ منافع ملی کشور است

قوام شهیدی گفت: ایرانیان خارج از کشور در موضوعات ملی و بین المللی مربوط به منافع ملی کشور نظیر موضوع خلیج فارس همواره به خوبی حمایت های خود را اعلام کرده اند.

وی افزود: سازمان های مردم نهاد، شخصیت های ادبی، هنری، سیاسی و اقتصادی ایرانیان خارج از کشور از مذاکرات هسته ای حمایت های معنوی کرده اند.

دبیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور گفت: ایرانیان خارج از کشور منافع خود را در ارتباطی دوسویه می دانند و هرگونه حمایت و دفاع از موضوع هسته ای را تعاملی سازنده با سرزمین اصلی خود می دانند.

 

 
تاریخ درج خبر: چهارشنبه ٣ تير ١٣٩٤ / شماره خبر: ٤٥١٥ /

خروج