دولت فضای جدیدی را برای به کارگیری نخبگان خارج از کشور در نظر دارد

دولت فضای جدیدی را برای به کارگیری نخبگان خارج از کشور در نظر داردوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست با اساتید ایرانی حاضر در خارج از کشور به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: با توجه به تعطیلات سال نو میلادی از 48 نفر از اساتید ایرانی حاضر در کشورهای غربی دعوت شده تا به برنامه هایی که دولت برای نخبگان خارج از کشور در نظر گرفته رسیدگی شود.
واعظی در ادامه تصریح کرد: این افراد از نخبگان اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور هستند. لذا دولت فضای جدیدی را برای این افراد در نظر گرفته تا بتوانیم از ظرفیت های موجود در خارج از کشور برای بخش های مختلف استفاده کنیم.
واعظی همچنین به سرمایه علمی خارج از کشور اشاره کرد و افزود: این سرمایه ها متعلق به این نظام هستند و ما برای استفاده و تبادل نظر از این سرمایه ها برنامه های گوناگونی را در دستور کار قرار دادیم.
ادامه صحبت های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اساتید ایرانی غرب پشت درهای بسته صورت گرفت.

 
تاریخ درج خبر: چهارشنبه ١٠ دی ١٣٩٣ / شماره خبر: ٣٨٤٣

خروج