راه اندازی سامانه "همکاری با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیر مقیم"

راه اندازی سامانه "همکاری با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیر مقیم"به گزارش اداره کل روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی، این سامانه که با هدف انتقال دانش، تجربه و ایده های فناورانه به کشور در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، سلولهای بنیادی، مهندسی پزشکی، علوم و فناوریهای شناختی، بیوفیزیک و بیوشیمی ایجاد شده است، زمینه را برای همکاری متخصصان و نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور در حوزه های مذکور فراهم میکند.
هموطنان مقیم خارج از کشور می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی international.bmn.ir مراجعه نمایند.

 
تاریخ درج خبر: دوشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٣ / شماره خبر: ٤٠٣٧ /

خروج