سهم ایرانیان خارج از کشور در توسعه کمتر از ایرانیان داخلی نخواهد بود

سهم ایرانیان خارج از کشور در توسعه کمتر از ایرانیان داخلی نخواهد بودبه گزارش اداره کل روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی، قوام شهیدی در نشست تخصصی آذربایجانی‌های مقیم خارج از کشور، بر ارتقای نقش ایرانیان خارج از کشور در توسعه ملی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شورای ایرانیان خارج از کشور در دو دهه گذشته تجربیات خوبی کسب کرده است، گفت: بحث خدمات‌محور بودن شورا بر خدمت گرفتن از ایرانیان خارج از کشور تقدم دارد، چراکه تا خدمتی ارائه نشود، نمی‌توان انتظار متقابل داشت.

شهیدی ادامه داد: بحث دیدار با ایرانیان خارج از کشور هر استان در سفرهای کاروان تدبیر و امید با حضور رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار می‌گیرد تا دیدگاه‌های طرفین بررسی شود.

وی بیان کرد: دولت تدبیر و امید بر تعامل دوسویه تأکید دارد تا از دیدگاه‌های همدیگر آشنا شده و خطاهای گذشته تکرار نشود و از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در توسعه کشور استفاده شود.

شهیدی با بیان اینکه دیدار با ایرانیان خارج از کشور در سفرهای استانی از ابتکارات دولت تدبیر و امید است، گفت: از ابتدای سفرهای استانی در هر استان شاهد اجرای پروژه‌های بیشتری از ایرانیان خارج از کشور بوده‌ایم که این امر در آذربایجان‌شرقی که استانی با مردمان باهوش و فعال است، نیز میسر شده است.

دبیر‌کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با اشاره به اینکه در آینده نه‌چندان دور حرکت جهشی را در عرصه توسعه کشور خواهیم داشت، افزود: در این جلسات با نقطه‌نظرات ایرانیان خارج از کشور آشنا خواهیم شد.

وی اضافه کرد: ایده‌هایی که می‌تواند به روند ساختاری و توسعه‌ای کمک کند مورد توجه و اهتمام ویژه‌ای است.

دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور بیان کرد: پیشنهادات کارشناسی شده و ایرانیان خارج از کشور که می‌تواند در عرصه تحول و توسعه موثر باشد، مطلوب نظر ماست.

شهیدی تأکید کرد: احساس ما این است که در آینده سهم ایرانیان خارج از کشور در توسعه کشور کمتر از ایرانیان داخل کشور نباشد.

شهیری با حمایت از ایده راه‌اندازی اتاق‌های تجاری خارج از کشور گفت: این اتاق‌ها خواهد توانست در همگرایی بیشتر موثر باشد.

 
تاریخ درج خبر: چهارشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٤ / شماره خبر: ٤٤١١ /
خروج