شورای ایرانیان خارج از کشور فصل جدیدی در خدمت رسانی رقم زده است

شورای ایرانیان خارج از کشور فصل جدیدی در خدمت رسانی رقم زده استبه گزارش ایرنا، «سید جواد قوام شهیدی» در ارتباط با جلسه شورای مشاوران جانشین رییس جمهوری در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با حضور «محمد شریعتمداری» معاون اجرایی رییس جمهوری برگزار شد، افزود: مباحث کلان، رسیدگی به مسائل مرتبط با ساماندهی، چگونگی مشارکت بیشتر شورا در توسعه ملی، راهکارهای تحقق تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور و از جمله اجرایی شدن صدور کارت تردد برای آن دسته از ایرانیان خارج از کشور که به دلایل مشخص گذرنامه ندارند، از جمله مباحث مطرح در این جلسه بود.

شهیدی اضافه کرد: تسهیل تردد ایرانیان و تحقق صدور کارت تردد را با قوت پیگیر هستیم که تحقق آن عزم ملی، حمایت فرابخشی و فرا قوه ای می طلبد که ما نسبت به آن امیدواریم و جا دارد مجلس نهم و به ویژه فراکسیون ایرانیان خارج از کشور در زمان باقی مانده در این زمینه تلاش بیشتری داشته باشند.

وی افزود: نحوه فعالیت دبیرخانه، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، مهاجرت و ساماندهی امور مهاجرین اعم از مهاجرین از کشور و مهاجرینی که از دیگر کشورها در داخل ایران هستند، جذب سرمایه های خارجی، حفظ هویت فرهنگی و ملی احترام به منزلت و کرامت هموطنان مقیم خارج، جذب نخبگان و اساتید معتبر دانشگاه های بین المللی برای حضور و تدریس در دانشگاه های داخلی، حمایت قانونی دولت در نگاهی عدالت محور به مالکیت خصوصی شهروندان مقیم خارج نسبت به اموال منقول و غیر منقول و جلوگیری از تهدید و سلب مالکیت ایشان، حمایت از متخصصان ایرانی مقیم خارج از جمه دیگر مواردی بود که در جلسه اعضای شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و مسوولان این شورا با شریعتمداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دبیر کل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور اظهار داشت: برگزاری سمینار سرمایه گذاری در استان های مختلف همزمان با سفر رییس جمهوری با حضور سرمایه گذاران و چهره های شاخص استانی که علاقه مند به توسعه زادگاه خود هستند، اقدام دیگری بوده که شورا پیگیری و برنامه ریزی کرده و قطعا در میان مدت و آینده آثار خود را ظهور و بروز خواهد داد.

شهیدی تصریح کرد: با توجه به اهتمام شخص جانشین رییس جمهوری در شورای عالی به مسایل مرتبط با ایرانیان خارج از کشور و برنامه ریزی های به عمل آمده می توان نوید فصلی جدید از خدمت رسانی را داد.

 
تاریخ درج خبر: سه شنبه ٢٣ دی ١٣٩٣ / شماره خبر: ٣٩٠٩

خروج