عرضه کتب اساتید و نویسندگان ایرانی داخل و خارج از کشور چاپ شده توسط ناشران بین الملل در غرفه ویژه نشر

عرضه کتب اساتید و نویسندگان ایرانی داخل و خارج از کشور چاپ شده توسط ناشران بین الملل در غرفه ویژه نشربه عنوان نمونه می توان به 3 عنوان از کتابهای که پدیدآورندگان آنها هم اکنون در دانشگاه های ایران به تدریس اشتغال دارند اشاره نمود.

کتاب:   Chemical and Biochemical Engineering: New Materials and Developed Components (AAP Research Notes on Chemical Engineering) اثر: پروفسور اکبر خداپرست حقی: استاد دانشگاه گیلان چاپ انتشارات CRC Press زیر مجموعه Taylor & Francis  

کتاب: Persian Architectural Heritage – Conservation  اثر: پروفسور مهرداد حجازی: استاد دانشگاه صنعتی اصفهان چاپ انتشارات:   WIT Press

کتاب: Persian Painted Tile Work From the 18th and 19th Centuries: The Shiraz School اثر: استاد هادی سیف: استاد و مدرس هنر چاپ انتشارات: Arnoldsche Verlagsanstalt

به منظور آشنایی بیشتر اندیشمندان داخل با این کتابها و نویسندگان آنها اطلاعات مختصری از کتابها همراه با اطلاعات نویسندگان آنها در یک بروشور 16 صفحه­ هایی رنگی چاپ و در غرفه ویژه نشر توزیع میشود.

علاقمندان به خرید این کتابها میتوانند به غرفه ویژه نشر واقع در بخش بین الملل نمایشگاه کتاب تهران سالن 6 غرفه 14 مراجعه کنند.

 
تاریخ درج خبر: شنبه ١٩ ارديبهشت ١٣٩٤ / شماره خبر: ٤٣٧١ /