فردا پاسخگویی تلفنی رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا به متقاضیان ایرانی مقیم خارج از کشور در مرکز 2777

فردا پاسخگویی تلفنی رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا به متقاضیان ایرانی مقیم خارج از کشور در مرکز 2777به گزارش اداره کل روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی، هموطنان عزیز می توانند با برقراری ارتباط با سامانه 2777 از طریق شماره تماس 2777-21-0098 در ساعت مقرر، نسبت به طرح پرسش و اخذ پاسخ در زمینه گذرنامه اقدام نمایند.

 
تاریخ درج خبر: شنبه ٩ اسفند ١٣٩٣ / شماره خبر: ٤١٢٦ /