موضوع پرداختن به ایرانیان خارج از کشور فرابخشی و مورد اجماع و اهتمام همه می باشد/ گزارش راهبردی با موضوعات خاص تهیه و به استحضار رییس جمهور برسد

موضوع پرداختن به ایرانیان خارج از کشور فرابخشی و مورد اجماع و اهتمام همه می باشد/ گزارش راهبردی با موضوعات خاص تهیه و به استحضار رییس جمهور برسدجلسه شورای مشاورین جانشین رییس جمهور در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با حضور محمد شریعتمداری جانشین رییس جمهور در شورای عالی و مسئولین شورا در محل دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور تشکیل شد.

 در این جلسه نحوه بهبود فعالیت دبیرخانه، شورایعالی و چگونگی خدمت رسانی به ایرانیان مقیم خارج و همچنین موضوع مهاجرت و ساماندهی امور مهاجرین، حمایت حقوقی و قضایی از هموطنان مقیم کشورهای دیگر، جذب سرمایه های خارجی، حفظ هویت فرهنگی و ملی، احترام به منزلت و کرامت هموطنان عزیز مقیم خارج، زمینه سازی جذب نخبگان، اساتید دانشگاههای معتبر بین المللی برای حضور و تدریس در دانشگاه های داخلی و حمایت از متخصصان ایرانی مقیم خارج و استفاده از ظرفیت های علمی و تجربی آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد جمعبندی و خلاصه نظرات، همچنین گزارشهایی راهبردی با موضوعات خاص تهیه و به استحضار ریاست محترم جمهور برسد.

جانشین رییس جمهور در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در این جلسه تاکید کرد: موضوع پرداختن به ایرانیان خارج از کشور فرابخشی و مورد اجماع و اهتمام مسئولین می باشد.

 
تاریخ درج خبر: سه شنبه ٢٣ دی ١٣٩٣ / شماره خبر: ٣٩١٨

خروج