نشست «آسیب‌شناسی روابط فرهنگی ایران با اروپا» برگزار شد

نشست «آسیب‌شناسی روابط فرهنگی ایران با اروپا» برگزار شدبه گزارش اداره‌كل روابط عمومي و اطلاع‌رساني سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، این نشست از سلسله برنامه‌های هفته پژوهش اين سازمان، با حضور اكبر قولی، مدیرکل فرهنگی اروپا آمریکا و بهمن معظمی، مدیر گروه اروپا آمریکا در مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی و رؤسای ادارات اروپا آمریکا و همچنين رؤساي ادارت آسیا اقیانوسیه و کارشناسان منطقه‌ای و پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، برگزار شد و طي آن مباحث مختلفی در ارتباط با روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حوزه اروپا و آسیب‌شناسی این روابط، بحث و تبادل نظر شد.

محمدرضا سعیدآبادی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در تهران و استاد دانشگاه، در اين نشست، حکمرانی جهانی را مستلزم ترسیم سیاست‌گذاری بین‌المللی دانست و بر نقش و جایگاه پراهمیت فرهنگ تأکید کرد.

وی در ادامه اجزاي تحقق حکمرانی جهانی را شامل آشنایی و عمل به قواعد و مقررات جهانی، آشنایی و عمل به هنجارهای بین‌المللی و توجه به ساختارهای بین‌المللی، دانست.

سعیدآبادی همچنين به سه نوع تعامل وام‌گیری فرهنگی، تعادل فرهنگی و تحمیل فرهنگی در عرصه فعالیت فرهنگی اشاره کرد و برای حضور مؤثرتر جمهوری اسلامی ایران در عرصه فرهنگی، پیشنهاداتی ارايه داد. انبوه شدن تقاضا و تولید کالای فرهنگی، متنوع شدن روش‌های تولید و توزیع محتوا و کالای فرهنگی، خصوصی شدن مدیریت تولید و توزیع کالای فرهنگی، تجاری شدن و بین‌المللی شدن، از جمله پيشنهادهاي ارايه شده توسط دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در تهران، بود.

وي در ادامه به لزوم دقت و شفافیت موضع‌گیری ایران نسبت به اروپا در بعد فرهنگی تأکید کرد و شناخت نیازهای مخاطبان و دغدغه‌های آنان را از اولویت‌ها دانست و ایجاد ساختارهای رابطه‌مند و شبکه‌ای، توجه به دیاسپورای ایرانیان مقیم اروپا و استفاده از ظرفیت نخبگان ایرانی، هم‌افزایی فرهنگی و تعیین استراتژی و اهداف را از دیگر مواردی دانست كه بايد براي روابط فرهنگي ايران با اروپا، تقويت شوند.