نیکوکاران مدرسه ساز در ساخت بیش از 140هزار کلاس درس در کشور مشارکت کردند

نیکوکاران مدرسه ساز در ساخت بیش از 140هزار کلاس درس در کشور مشارکت کردندبه گزارش خبرنگار ایرنا، محمدرضا حافظی روز سه شنبه درجلسه هم اندیشی روسای هیات مدیره مجمع خیران مدرسه ساز مازندران در آمل گفت: این کلاس های درس ساخته شده از سوی نیکوکاران در مجموع بیش از 30 درصد مجموع فضاهای آموزشی موجود در کشور را شامل می شود.

وی با بیان اینکه مجمع خیرین مدرسه ساز کشور اکنون در آستانه هیجدهمین سال تاسیس خود قرار دارد و دراین مدت تحولات زیادی را در ساخت و کمک به فضاهای آموزشی کشور داشته است، اضافه کرد: در سال آغازین این مجمع مشارکت مردم در ساخت فضای آموزشی حدود 168 میلیارد ریال بوده که در سال جاری میزان کمک های مردمی و نیکوکاران برای ساخت مدرسه به هزار و 200 میلیارد ریال افزایش یافته است.

رییس جامعه خیران مدرسه ساز، با اشاره به اینکه با کمک خیران مدرسه ساز، مدارس چهار نوبته کشور تا قبل از دهه 70 به مدارس دونوبته و در برخی استانها یک نوبته شده است، افزود: این امر بیانگر توجه مردم به مشارکت در کارهای فرهنگی وآموزشی است.

حافظی با اشاره به استقبال خوب نیکوکاران ایرانی مقیم خارج در کمک به مدرسه سازی در داخل کشور تصریح کرد: نیکوکار ایرانی در انگلستان با 800 میلیارد ریال و نیکوکاردیگری در کانادا با 750 میلیارد ریال با حس وطن دوستی در ساخت فضاهای آموزشی در کشور مشارکت قابل قبولی در سال های اخیر داشتند.

وی افزود: این نیکوکاران مدرسه ساز در شرایطی که کشور با تحریم های ظالمانه و نابرابر غرب مواجه بوده است عاشقانه در این راه مقدس مشارکت کردند و در واقع خیران به عنوان الگوهایی هستند که زندگی شان برای ما عبرت آموز است.

رییس جامعه خیران مدرسه ساز کشور، از استاندار ومدیرکل آموزش وپرورش مازندران خواست: شرایطی را فراهم کنند تا جشنواره خیران مدرسه ساز مازندرانی های مقیم تهران را با هدف شناسایی، جلب و جذب کمک های آنان در زمینه مدرسه سازی برگزار شود.

حافظی با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای برگزاری جشنواره های متمکنین استان ها، اظهار کرد: در این جشنواره، متمکنین هر استان که مقیم تهران هستند، برای مشارکت در این امر خیر شناسایی می شوند.