هماهنگی نهادهای دولتی و غیردولتی برای رفع مشکلات نسل دوم ایرانیان مقیم شرق آسیا ضروری است

هماهنگی نهادهای دولتی و غیردولتی برای رفع مشکلات نسل دوم ایرانیان مقیم شرق آسیا ضروری استبه گزارش اداره کل روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی، سید جواد قوام شهیدی ارائه پیام امیدبخش دکتر محمد شریعتمداری، معاون اجرایی و جانشین رئیس جمهور در شورای عالی، به نشست ایرانیان شرق آسیا را نشانه اهمیت موضوع ایرانیان خارج از کشور در دولت تدبیر و امید دانست و اظهار داشت: مرکز ثقل قدرت جهانی از منطقه آتلانتیک به منطقه پاسیفیک و شرق آسیا منتقل شده است و این منطقه بطور روزافزونی در تعاملات و تبادلات جهانی نقش آفرینی می کند.
دبیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعات حائز اهمیت در منطقه شرق آسیا مربوط به نسل دوم ایرانیان مقیم در این منطقه است، خواستار هماهنگی نهادهای دولتی و غیردولتی در جهت حل و فصل مشکلات نسل دوم از ایرانیان شد.

قوام شهیدی همچنین از اراده دولت تدبیر و امید برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور در عرصه های مختلف خبر داد و تصریح کرد: در این راستا شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با تمامی ظرفیت های خود آماده خدمت رسانی به هموطنان است.
دبیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در خصوص اهمیت شرق آسیا برای کشورمان اظهار داشت: کشورهای این منطقه می توانند تجارب خود در زمینه رشد و توسعه را به کشور ما منتقل کنند.
وی افزود: ایرانیان بسیاری در چهار دهه اخیر و به ویژه دو دهه اخیر در منطقه شرق آسیا حضور یافته و توانسته اند مجموعه های موفقی را در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و علمی ایجاد کنند.
قوام شهیدی ادامه داد: موفقیت ایرانیان مقیم منطقه می تواند به شکل گیری و ارائه مدلی از عملکرد موفق ایرانیان در خارج از کشور کمک کند.

 
تاریخ درج خبر: چهارشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٣ / شماره خبر: ٤٠٨٠ /

خروج