2میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور ،زیر چتر تامین اجتماعی

2میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور ،زیر چتر تامین اجتماعیبه گزارش شفاآنلاین، بیمه ایرانیان خارج از کشور یکی از طرحهای جدید و مهم سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۳ بود که کارشناسان تامین اجتماعی برای اجرایی شدن این طرح ماهها تحقیق کرده اند و البته با مسئولان بیمه ای برخی از کشورها نیز در مورد اجرایی شدن این طرح مذاکرات لازم صورت گرفته است.

براساس این طرح تمامی ایرانیان خارج از کشور شاغل و یا غیر شاغل که از پوشش بیمه ای برخوردار نیستند می توانند از بیمه تامین اجتماعی بهره مند شود.

سازمان تامین اجتماعی شرایطی را برای بیمه شدگان مقیم خارج در نظر گرفته است که یکی از آنها تعیین شرط سنی برای مردان و زنان است که حداقل ۱۸ و حداکثر ۵۰ سال در نظر گرفته شدهکه البته داشتن سابقه بیمه به این سن اضافه می شود.

مشمولان میتوانند از بیمه های بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت برخوردار شوند وحق بیمه ای که باید برای این سه نوع بیمه پرداخت کنند ۲۰ درصداست که ۱۸ درصد سهم بیمه شده و ۲ درصد نیز سهم دولت خواهد بود که البته برای بیمه های دو بیمه بازنشستگی و فوت باید۱۶ درصد بپردازند که دراین صورت ۱۴ درصد حق بیمه شده و ۲ درصد سهم دولت است همچنین علاوه بر این موارد بیمه شدگان در صورت نیاز می توانند از بیمه درمان و حمایتهای درمانی و وسایل کمک پزشکی نیز بهره مند شوند.

ایرانیان خارج از کشور متقاضی فاقد بیمه باید با مراجعه به سفارت و کنسولگری ایران در کشوری که قرار دارند نسبت به تکمیل فرمهای در نظر گرفته شده اقدام کرده و پس از آن به کمیسیون های پزشکی مراجعه و مراحل مختلف را برای پوشش بیمه ای طی کنند و درنهایت وکیلی در ایران برای خود انتخاب می کنند که رابط میان آنها و تامین اجتماعی برای انعقاد قرار داد بیمه ای و همچنین پرداخت حق بیمه باشد.

بنا برگفته مسئولان سازمان تامین اجتماعی تمامی قوانینی که برای بیمه شدگان و مستمری بگیران داخل کشور صادق است در خصوص ایرانیان خارج از کشور نیز وجود دارد به عنوان مثال دارا بودن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان، داشتن ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با ۵۰ سال سن برای مردان و ۴۵ سال سن برای زنان،داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرایط سنی و...از جمله مواردی است که برای بازنشستگی ایرانیان خارج از کشور نیز اجرایی خواهد شد.

محمد حسن ردا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در این خصوص تاکید کرد که چنانچه هر زمانی قوانین برقراری مستمری برای بازنشستگان در داخل کشور تغییر کند برای ایرانیان خارج از کشور که بیمه شده اند نیز تغییر خواهد کرد.

وی اظهار داشت: بیمه شدگان برای استفاده از مستمری از کارافتادگی باید حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه طی ۱۰ سال قبل از شروع بیماری و یا ۹۰ روز طی یک سال قبل از شروع بیماری را داشه باشند و دراین صورت با تایید شورای پزشکی می توانند از مستمری برخوردار شوند.

وی با اشاره به اینکه مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که در تاریخ ارائه تقاضا کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، به انتخاب آنها بین ۱.۵ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تاحداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود، گفت: از سوی دیگر پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه نیز دارند میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین سال قبل از ثبت تقاضا است

براساس آخرین آمارهای بدست آمده در حال حاضر بیش از ۲ میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می کنند اما هنوز مشخص نیست چه تعدادی از این افراد فاقد پوشش بیمه ای هستند و قصددارند برای برخورداری از بیمه به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند.

معاون سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: با گذشت مدت محدود از اجرای این طرح هنوز آمار مشخصی در دست نیست چرا که تکمیل پرونده تاانعقاد قرار داد بدلیل نبودن این افراد در ایران مدتی زمان بر است اما به طور حتم در ماههای اولیه سال ۹۴ آمار نهایی را جمع آوری خواهیم کرد و آمادگی داریم هر تعدادی که متقاضی وجود داشته باشد را تحت پوشش خدمات بیمه ای و درمانی قرار دهیم.

اجرای طرح بیمه ایرانیان خارج از کشور با حمایت تامین اجتماعی و تاکید دولت مبنی بر پوشش بیمه ای ایرانیان در سراسر دنیا آغاز شده و هنوز مشخص نیست مورد استقبال ایرانیان خارج از کشور قرار می گیرد یا خیر اما در هر حال طرحی جدید و حمایتی است که کارشناسان امیدوارند تامین اجتماعی با تسهیل قوانین و شرایط بیمه ای زمینه بیمه این افراد را پیش از بیش در سال جدید فراهم کند.

 

 
تاریخ درج خبر: يکشنبه ٩ فروردين ١٣٩٤ / شماره خبر: ٤٢١٢ /
خروج